Arv etter tante

Publisert: 22.04.2024

Min far har arvet alt etter min tantes død. Både leilighet og penger hun eventuelt har på kontoer. Det jeg lurte på er: Jeg har ringt med både bank og fått ligningsattest som viser null gjeld. Vi har nå sendt inn skifteattest. Når vi får skifteattesten, lurer jeg på hva skjer videre da? Kan vi da begynne med å få tilgang på kontoer for å betale ting og eventuelt nøkkel til eiendom? Hvordan får vi overført hennes penger til oss?

Svar:

Skifteattesten er "beviset" på at arvingen har overtatt behanldingen og gjennomføringen av dødsboet. Så den bruker man ovenfor bank for å avslutte konti, megler for å selge eiendom osv. Den som har skifteattest må aktivt gjennomføre oppgavene for å få avsluttet konti, abonnementer osv. Om dette blir vanskelig å håndtere, så kan man begjære offentlig skifte, slik at retten oppnevner en bostyrer (forholdsvis dyrt), eller få bistand av en advokat.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: