Krav på erstatning for tapt barndom?

Publisert: 04.03.2022

Snart 22 årig jente her. Hele oppveksten har jeg slitt med omsorgssvikt fra begge foreldre, og barnevernssaker som ble henlagt, fordi de ikke har sett barnet. Far er bipolar og alkoholiker, sjukt manipulerende. Mor var (død nå) pillemisbruker m.m. Har fra jeg var 12, og mer bevisst - slitt psykisk av fars behandling og mors avhengighet. Far har også hatt besøksforbud, og jeg er fysisk redd for han. Er dette en sak der jeg kan søke erstatning for tapt barndom? Sliter den dag i dag.

Svar:

Saker om erstatning for tapt barndom er komplekse og krever en grundig gjennomgang av dokumentasjonen som finnes, for å vurdere om det er mulig å vinne frem med et krav eller ikke. Det er dessverre ikke mulig å svare på hvor gode muligheter du har til å få erstatning, basert på det du skriver.

Jeg vil råde deg til å kontakte en advokat som har erfaring med slike saker, som kan hjelpe deg å innhente dokumentene i saken og foreta en vurdering av din sak konkret.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: