Kreve inn gjeld

Publisert: 27.11.2023
Emneord: ,

Jeg skal melde ett pengekrav til namsmannen etter en muntlig avtale jeg gjorde med en annen part. Vi avtalte ingen dato for betaling. Jeg har blitt blokkert på alle måter av skyldner. Når kan jeg tidligst sende varsel til han om pengekrav?

Svar:

Hvis det ikke er avtalt noen forfallsfrist på gjelden så må du først sende en skriftlig betalingsoppfordring til debitor hvor du beskriver hva som er grunnlaget for kravet, hvor stort kravet er, og fastsetter en rimelig frist for betaling (14 dager). Dersom kravet ikke betales må du så sende et varsel om tvangsinnkreving hvor skyldner igjen skal ha 14 dager på seg til å betale kravet. Dersom kravet fremdeles ikke betales kan du nå sende kravet til namsmannen for tvangsinnkreving/utlegg.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: