Leie av kommunale lokaler

Publisert: 02.10.2023

Jeg representerer en lokal forening, som i 6 år har leid et kommunalt lokale i forbindelse med ferieleir for barn. Vi får ikke leie videre fra 2024. Vi er avhengig av lokalet for drift (v/vann). Konsekvensen er at vi nå må legge ned foreningen og kommunens mest populære ferietilbud til barn. Hvilken lov regulerer kommunens utleie av egne lokaler? Kan kommunen fritt velge å ta over og starte konkurrerende virksomhet i egen regi? Kan de velge å leie ut til annen forening isteden for oss?

Svar:

I utgangspunktet reguleres dette av avtalen dere har med kommunen samt husleieloven. Hvis ikke annet følger av avtalen så kan utleier fritt si opp en leieavtale, ta lokalet i bruk selv, og starte konkurrerende virksomhet i egen regi. Ihht. husleieloven plikter leietaker "i rimelig utstrekning å gi leiesøkende adgang for å se på husrommet" "i tiden før fraflytting".

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: