Leie ut leid bolig på Airbnb

Publisert: 04.05.2023

Jeg har en liten investeringsidé, og lurte på om hvilken lover og regler som jeg burde passe på. Ideen går ut på å leie en leilighet på korttidsleie for også legge det ut på Airbnb per natt i leieperioden. Hva må jeg passe på?

Svar:

Et viktig forhold som må avklares, er om du har lov til å fremleie leiligheten du leier. Dette vil være regulert av avtalen du har med utleier. Ofte kreves det samtykke fra utleier for å fremleie, og at utleier skal samtykke til hvert enkelt tilfelle av fremleie. Hvis avtalen ikke sier noe om fremleie, er hovedregelen at du ikke har mulighet til å fremleie, etter husleieloven § 7-2.

Det kan også være andre avtalevilkår hos Airbnb som du bør undersøke nærmere, f.eks. om det er et krav at du er eieren av leiligheten for å kunne leie den ut på Airbnb. Det kan også være spørsmål om forsikring av leieforholdet, og du vil selv være ansvarlig for eventuelle skader overfor utleier på grunn av utleien via Airbnb.

Det er sannsynligvis andre forhold du bør ha avklart før du setter i gang med denne planen, og det vil sannsynligvis være en fordel om du har innhentet mer juridisk bistand for å gå gjennom detaljene i planen din.

Del denne artikkelen: