Lønn i oppsigelsestid

Publisert: 24.08.2023

Jeg sa opp min stilling med oppsigelsestid ut juni nå i år. Jeg fikk utbetalt opptjente feriepenger i juni, og har nå fått utbetalt ikke uttatt ferie. Jeg jobbet 11 dager i juni, og tok ferie i resten av måneden. Men, hva skjer med de dagene jeg jobbet i juni, er dette noe jeg har krav på å få lønn for?

Svar:

Selvfølgelig. En har alltid krav på lønn for den tiden en arbeider. Dette må være en forglemmelse fra arbeidsgiver. Når det er sagt, så skyldes nok forglemmelsen systemet med å utbetale feriepenger i stedet for lønn (+ "Grodagen" og en eller to overskytende arbeidsdager) i enten juni eller juli. Men da utbetales til gjengjeld lønn når en avvikler ferien, slik at dette kompenseres. Men ikke i ditt tilfelle, da du jo avslutter arbeidsforholdet 30.6. Så, altså, du har selvfølgelig krav på lønn for disse 11 dagene i tillegg til feriepengene som du opparbeidet i fjor og som du fikk utbetalt i juni.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: