Lønn ved permittering

Publisert: 03.07.2023
Emneord: ,

Jeg har vært permittert i en periode på over 26 uker. Er 80% permittert. Arbeidsgiver mener det fortsatt er behov for permittering ettersom det er lite arbeid å gi og ikke behov for full bemanning. Men ønsker likevel å ikke betale mer enn det jeg nå jobber. Hva er mine krav? har jeg rett på full lønn selv om jeg ikke er i arbeid eller hva skjer etter 26 ukers permittering?

Svar:

Arbeidsgiver må foreta en endringsoppsigelse ved å redusere din arbeidstid til 80%. Hvis ikke, har du krav på den lønn som din arbeidsavtale fastsetter uavhengig av hvor mye arbeide som arbeidsgiver engasjerer deg i (inntil 100% stilling). Det kreves at arbeidsgiver foretar en gyldig endringsoppsigelse for å redusere din arbeidstid/lønn til 80% etter 26 uker. En endringsoppsigelse må tilfredsstille kravene til en gyldig oppsigelse, dvs. at den må være formelt korrekt etter lovens regler, og den må også være saklig begrunnet. Det er strenge krav til begrunnelse for at en oppsigelse er saklig og gyldig.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: