Må jeg svare banken på spørsmål angående en overføring til utlandet?

Publisert: 10.10.2023
Emneord:

Banken stiller spørsmål angående en overføring til utlandet som er helt legitimt. Er jeg pålagt å svare? Det virker som invasjon av privat økonomi.

Svar:

Ihht. Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) har banken en ganske vidtgående plikt til å gjøre undersøkelser når det skal skje transaksjoner til utlandet. I utgangspunktet plikter du å bidra til at banken får gjort sine undersøkelser, men det kommer noe an på hva slags informasjon som etterspørres. Vil du vurdere dette konkret bør du be banken om å oppgi hjemmelsgrunnlag for de spørsmål som stilles, eventuelt kan du kontakte advokat for å gjøre en nærmere vurdering av de konkrete opplysningene som etterspørres. Saken kan også bringes inn til finansklagenemnda for vurdering.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: