Må man dele oppspart pensjon ved skilsmisse?

Publisert: 19.12.2023

Jeg tok ut 100 % alderspensjon fra folketrygden som 62-åring. I tillegg har jeg tjenestepensjon. Alderspensjonen fra folketrygden har jeg satt inn på høyrentekonto. Den og tjenestepensjonen skal jeg leve av etter fylte 67. Ved en evt. ekteskapsoppløsning, hva skjer med min oppsparte pensjon? Må jeg dele den med min mann? Evt. har jeg noen mulighet for å unngå dette?

Svar:

Etter ekteskapslovens hovedregler skal verdier skapt under ekteskapet deles likt ved ekteskapets opphør. Men folketrygdens pensjoner, tjenestepensjoner og mange individuelle pensjonsforsikringer er unntatt fra deling – slike rettigheter beholdes udelt etter skilsmissen i følge lovens § 61 bokstav b. Det er imidlertid opptjente pensjonsrettigheter som kan kreves holdt utenfor likedelingen mellom dere, slik at pensjon som allerede er utbetalt skal likedeles.

Dersom du ønsker å beholde allerede utbetalt pensjonssparing ved en skilsmisse, vil jeg anbefale å opprette en ektepakt der det fastsettes at nevnte oppsparte midler skal tilhøre ditt særeie.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: