Megler oppga ikke fellesgjeld og fellesformue

Publisert: 12.01.2022

Jeg har nylig kjøpt en bolig, der megler har gjort en feil og ikke oppgitt at det var en andel fellesgjeld (og fellesformue) tilknyttet boligen (ikke nevnt noe sted i salgsoppgave, annonse eller kontrakt). Jeg har fått tilbud om erstatning fra meglers forsikringsselskap lik fellesgjeld minus fellesformue. Er det riktig av dem å trekke fra fellesformue? Fellesformuen ville vel ikke blitt trukket fra beregnet totalpris inkl. omkostninger, som er den summen man går ut fra når man gir bud på boligen.

Svar:

Etter min vurdering så kan det ikke være tvilsomt at det har skjedd en feil i markedsføringen av denne boligen, slik du beskriver forholdet.

Jeg er for øvrig enig med deg i at det synes feil å trekke i fra formuen tilknyttet andelen.

I en slik situasjon vil jeg råde deg til å søke advokatbistand, som du formodentlig har dekning for under en av dine forsikringer som innboforsikring.

Generelt ville jeg nok vært forsiktig med å akseptere et tilbud fra forsikringsselskapet uten juridisk bistand.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: