Mislighold av gjeldsordningsavtale

Publisert: 11.04.2023

Jeg har en gjeldsordning, som jeg har misligholdt. Jeg har fått brev fra tingretten om at gjeldsordningen ikke lenger er gyldig. Er det noe jeg kan gjøre for å fortsette med ordningen?

Svar:

Det er ikke helt enkelt å svare på dette, når jeg ikke vet hva slags "brev" du har fått. Hvis du kun har fått et varsel om oppheving av gjeldsordningen, så skal du ha mulighet til å uttale deg i saken før retten fatter sin avgjørelse. Hvis retten allerede har fattet sin avgjørelse, kan denne ankes til lagmannsretten innen en måned fra du mottok forkynnelsen. Hvis uttalelse- eller ankefristen ikke er utløpt, vil jeg anbefale deg å søke juridisk rådgivning, for å vurdere om det er noe du kan gjøre med saken. Hvis først opphevelsen er rettskraftig/endelig (ankefristen er utløpt), kreves det "at særlige forhold" tilsier at du kan få ny gjeldsordning, men denne adgangen er svært snever. Hovedregelen er med andre ord at hvis du har hatt gjeldsordning så får du ikke dette en gang til.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: