Montør skadet overskap: – Hva kan jeg kreve?

Publisert: 11.04.2023

Jeg har kjøpt et kjøkken fra Power. Montøren deres skadet det ene overskapet, som står i midten, hvor det står ventilator. De skal sende en annen montør, for å rette opp feilen, men siden skapet står i midten må de rive nesten halvparten av kjøkkenet Det blir dyrt for dem. Jeg tror de kommer til å velge å tette hullene eller å lappe på. Det blir ikke original, hvis de lapper på den. Kan jeg kreve erstatning og prisavslag både fra montør/Power? Hva er deres anbefaling?

Svar:

For å kunne kreve erstatning for de skadene som oppstår, må du kunne vise at du er blitt påført et økonomisk tap som følge av skadene. Hvis utbedringene fra montøren gjør at kjøkkenet går ned i verdi, kan du ha krav på erstatning fra montøren eller selgeren. Du kan velge om du vil forholde deg til montøren eller selger vedrørende erstatningskravet, men du kan ikke få en eventuell erstatning fra begge to samtidig.

Det vil være et spørsmål om størrelsen på det økonomiske tapet, og om det er en verdireduksjon som følge av arbeidet montørene utfører. Det er du som vil ha bevisbyrden for at det foreligger et økonomisk tap, og det er du som må dokumentere kravet. Dette kan gjøres ved hjelp av takstmann, men du risikerer at kostnadene til å taksere verdireduksjonen blir like store eller større enn erstatningskravet ditt. Det kan derfor være upraktisk å forfølge kravet, fordi det kan koste mer enn du kan få igjen.

Del denne artikkelen: