Mor får ikke arv etter avdød ektemann

Publisert: 16.01.2023

Min mors nylig avdøde mann har ifølge hans barn ikke skrevet noe arv til min mor .Gjennom hele livet har han sagt at han skal sørge for henne. Nå to mnd etter hans død fikk hun beskjed om at huset skal selges og hun må flytte. Hun har ikke vært med på møte ang testament og arv, kan vi stole på at han ikke har sørger for henne? Han satt i uskiftet bo etter barnas mor døde. Barna har fått store beløp gjennom mange år. Min mor var ikke gift med han. Har hun krav på noe etter loven. Hun har bidratt hver mnd.

Svar:

Når de ikke var gift, og heller ikke hadde felles barn, har hun etter loven som samboer ingen arverett. Om han ikke har testamentert noe til henne, har hun ikke rett på arv. Om hun er oppført som arving, skal det fremgå av skifteattesten som utstedes av tingretten. Det kan imidlertid være at hun kan ha rett på vederlagskrav, dersom hun har bidratt direkte og indirekte til å øke hans verdier. Dette må vurderes konkret.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: