Mor oppsagt pga mistanke om tyveri av genser

Publisert: 28.03.2023
Emneord: ,

Min mor på 65 har jobbet i butikk i 6 år. For en tid tilbake ble hun stoppet av vekter. Problemet gjaldt en genser hun hadde på seg, som kjeden hun jobber for selger. Hun forklarte at den var kjøpt kontant for et par dager tilbake, men det finnes ingen kvittering (mulig pga feil i kassesystemet) eller overvåkning. Kassemedarbeider (som også er butikksjef) "husker ikke" om hun mottok kontant for genseren. Nå har hun fått valget om å si opp frivillig, eller få sparken. Har kjeden lov til dette?

Svar:

Svaret på om kjeden har lov til dette, beror på en konkret vurdering av alle relevante sider av din mors sak.

For å avslutte arbeidsavtalen til din mor ved oppsigelse, må arbeidsgiveren hennes kunne vise til saklig grunn.

Først og fremst må arbeidsgiveren kunne bevise at din mor har stjålet denne genseren. Her er det slik jeg oppfatter det ingen kvittering eller registrering i kassasystemet som kan bidra til å oppklare dette, siden butikksjefen ikke husker å ha mottatt kontant betaling. Da vil grunnen til at vekteren fattet interesse for genseren kunne bli avgjørende.

Dersom arbeidsgiveren til din mor er i stand til å bevise (med klar sannsynlighetsovervekt) at hun har stjålet denne genseren, så vil arbeidsgivers mulighet til å gi oppsigelse eller avskjed særlig bero på genserens verdi og om dette kan regnes som et engangstilfelle eller ikke.

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: