Motta arv når man ikke har kontakt med forelderen

Publisert: 03.10.2023
Emneord:

Jeg er i en situasjon hvor jeg vet hvem min far er ved navn, men har ikke noe kontakt. Hvordan holder jeg meg oppdatert i forhold til arv når det skulle skje en gang i fremtiden?

Svar:

Det er tingretten der avdøde bor som mottar og håndterer meldinger om dødsfall.

De som er registrerte som barn til avdøde i folkeregisteret, vil normalt bli kontaktet av tingretten som arving, med spørsmål om å overta boet til privat skifte. Da vil du også kunne få opplyst om avdøde hadde testament til oppbevaring i tingretten.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: