Når foreldes et krav? Jobben har ikke blitt fullført

Publisert: 07.11.2023
Emneord: ,

Når foreldes et krav, hvor faktura ikke er utstedt enda? Kort forklart gjelder det en håndverker tjeneste. Arbeidet skulle vært ferdig for 1 år siden, vi har fått en akontofaktura. Etter dette har firmaet vært tilbake noen ganger, men jobben er ikke sluttført og vi har dermed ikke mottatt den siste fakturaen(gjenstår noe småtteri). Fra når starter foreldelsesfristen å løpe i et slikt tilfelle? Da jobben skulle ha vært ferdig? Fra siste gang de var her (til tross for at de ikke er ferdige enda?)

Svar:

Foreldelse av pengekrav inntrer i utgangspunktet tre år etter at fordringshaver har rett til å kreve innfrisels. Normalt er dette fra forfall. Hvis det ikke utstedes faktura vil det bli en konkret vurdering. I utgangspunktet kan fordringshaver ikke kreve betaling før jobben er sluttført, men hvis de nå bare unndrar seg kontakt så vil foreldelsesfristen vil likevel begynne å løpe, men det er da vanskeligere å fastslå en nøyaktig dato for fristens utgangspunkt. Det høres imidlertid ut som dere uansett vil ha krav ovenfor håndverkeren ihht. håndverkertjenesteloven slik at det kan være bedre å angripe betalingsplikten fra den vinkelen istedenfor å vente på foreldelsen, men dette bør vurderes nærmere av en advokat for får alle detaljene om oppdraget.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: