Ønsker å kreve farskapstest av voksen datter

Publisert: 04.12.2023

Kan jeg kreve DNA-test av en voksen datter? Jeg går ut fra at hennes mor vil fraråde henne å delta i en slik test. Mor og jeg var gift i innpå tretti år. Vi har fire barn, hvorav en av disse jeg er veldig usikker på farskapet. Jeg har senere aldri tatt dette opp med mor da vi ikke er på talefot.

Svar:

Dette har du krav på å få avklart. Du kan kontakte tingretten og kreve at de oppretter en farskapssak. De vil da innkalle både deg og barn til DNA-testing hos fastlege for å undersøke om du er barnets far, eller om det er uriktig registrert. Dersom du viser deg å ikke være far vil det bli avsagt en avgjørelse om at du ikke er far til datteren, det vil bli korrigert i folkeregisteret, og hun vil da ikke lenger ha krav på arv etter deg når du faller fra.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: