Ønsker at egne barn begunstiges i mannens testament

Publisert: 05.05.2023

Jeg har en livsforsikring som jeg har begunstiget til min mann 75 % og mine særkullsbarn 12,5 % hver. Mine barn har bare meg, det er derfor viktig for meg at den delen av livsforsikringen som i første omgang går til min mann skal tilfalle mine barn ved hans død. Han har også 2 særkullsbarn. Hvordan kan vi løse dette best mulig uten at min mann blir skadelidende mens han lever?

Svar:

Det er din mann som blir eier av verdiene han får utbetalt fra forsikringen. Merk at dette ikke er arv som går inn i dødsboet etter deg.

Han kan lage et testament som begunstiger dine barn med verdier når han går bort. Men han må da passe på at pliktdelsarven til hans egne barn ivaretas. Det bør også gjøres ugjenkallelig, slik at han ikke kan endre på dette etter din død (arvepakt).

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: