Opphør av ektefellens arverett ved separasjon

Publisert: 30.06.2022

Etter dårlig periode i ekteskapet har vi valgt å bytte på å bo i hver vår bolig (vi veksler). Barna bor i vårt felles hjem. Jeg har fått godkjent flytting i Folkeregisteret. På sikt vil vi nok separere oss. Vi har hatt helt felles økonomi, komplisert av at felles bolig er hans barndomshjem der jeg eier 2/3 deler pga. mest egenkapital da vi kjøpte ut hans foreldre. Den andre boligen som var kun min har han nå arvet etter foreldrene. Spørsmål: Har vi arverett etter hverandre når vi bor separat?

Svar:

Etter den nye arveloven er regelen slik at arveretten mellom ektefeller opphører når begjæring om separasjon er mottatt hos Statsforvalteren eller stevning med krav om skilsmisse er kommet inn til tingretten.

Faktisk samlivsbrudd, altså at dere bor fra hverandre, er imidlertid ikke tilstrekkelig til at arveretten deres etter hverandre opphører, selv ikke om dere skulle ha bodd lenge fra hverandre.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: