Oppsigelse uten grunn

Publisert: 14.11.2022
Emneord: ,

Jeg ble oppsagt i prøvetiden min i en jobb der jeg var ansatt som sommervikar og tilkallingshjelp utover sommerarbeidet. Jeg skulle ha en friperiode vi hadde avtalt (månedsskiftet juni/juli). Mot slutten av den siste vakten min før friperioden fikk jeg en melding fra lederen min om vi kunne ta en prat. Hun kom og sa det "ikke var en match", og at jeg ikke trengte å komme tilbake etter friperioden min. Jeg spurte så om en skriftlig bekreftelse på grunnen, men den fikk jeg ikke.

Svar:

Det er arbeidsgiver som må dokumentere at det er saklig grunn for oppsigelse i prøvetiden. Det er et prinsipp at en oppsigelse ikke skal komme overraskende på arbeidstaker. Hvis du ikke har fått noen tilbakemeldinger skriftlig og/eller muntlig i prøvetiden, vil det trekke i retning av at det ikke forelå noen saklig grunn til oppsigelse i prøvetiden. Du må likevel være klar over at det løper frister både for å kreve forhandlingsmøte og ta ut søksmål, og at en eller begge frister kan være utløpt. Selv om du "har rett", er det dessverre ikke sikkert at du "får rett" i denne saken.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: