Pantegjeld med sikkerhet i fast eiendom

Publisert: 11.04.2023

Kan man søke om gjeldsordning gjennom Namsfogden når størstedelen av gjelden er boliglån med pant i fast eiendom?

Svar:

Hovedvilkåret for å få gjeldsordning, er at man er varig ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser. Det skal med andre ord foretas en konkret helhetsvurdering av din økonomiske situasjon. Det at størstedelen av gjelden er pantegjeld med sikkerhet i fast eiendom utelukker ikke at man kan få gjeldsordning, men det kan tilsi at vilkåret om "varig ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser" ikke er oppfylt. Det skal være en relativt høy terskel for å få gjeldsordning, og før dette innvilges må man kunne vise til at man har gjort alt man kan for å selv løse gjeldsproblemet (f.eks. å selge bolig og skaffe billigere bolig dersom det er mulig). Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med namsmannen eller gjeldsrådgiver i kommunen for å få konkret veiledning ifht. om du vil kunne få gjeldsordning.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: