Pensjonsrettigheter ved særboerskap

Publisert: 17.08.2023

Min mangeårige samboer og jeg har 3 felles barn. Vi bor i en landlig enebolig, men eier også en leilighet i bysentrum. Jeg vurderer nå å flytte til denne leiligheten. Dette innebærer ikke samlivsbrudd, men at vi blir "særboere". Min samboer mottar alderspensjon, der det er fratrekk for samboerskap. Vil dette falle bort hvis jeg endrer bostedsadresse? Vil ulik bostedsadresse innebære at en av oss, eventuelt vi, ikke får gjenlevendepensjon senere eller mister andre økonomiske fordeler?

Svar:

Det står i folketrygdloven § 1-5 at «To personer som bor i samme hus, regnes som samboerpar selv om de bor i hver sin del av huset. Det kan gjøres unntak for personer som bor i hver sin boenhet i et hus med mer enn fire selvstendige og klart atskilte boenheter. To personer som vanligvis har felles bolig, regnes som samboerpar selv om de midlertidig bor atskilt».

For NAV blir dette da et spørsmål om denne «atskillelsen» ved at du flytter inn i leiligheten er midlertidig eller mer permanent når det gjelder spørsmålet om det skal ha betydning for hvilke ytelser dere har krav på, herunder gjenlevendepensjon.

Når det gjelder reduksjon av grunnpensjonen til 90 %, står regelen om dette i folketrygdloven § 3-2. Det som står der, er at denne reduksjonen skal gjelde for samboerpar som har levd sammen i 12 av de siste 18 månedene.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: