Redd for å miste barna ved rettssak om samvær

Publisert: 13.01.2022

Min mann har to barn (9,5 og 12) fra før. Han har hatt disse 50/50 og delt bosted i 4,5 år. Det har gått kjempefint. Mor har ADD og borderline, og er vanskelig å samarbeide med og har ikke signert foreldreavtalen som ble laget da de slo opp. Nå har hun dårlig økonomi og ønsker å ha barna mer og at han skal betale bidrag. De har vært på familievernkontoret, barna ønsker 50/50, men hun mener hun vil få fast bosted og barna mest ved eventuell rettssak. Vil vi miste barna selv om de vil ha 50/50 og det er gjeldende ordning?

Svar:

I alle saker om barn som behandles for domstolene, så er det styrende prinsipp barnets beste. Det innebærer at de hensyn som skal vektlegges ved vurdering av om en etablert ordning skal endres eller ikke, skal vurderes ut fra de konkrete barna og hva som er best for dem.

Alle barna er så store at de har rett til å si sin mening til retten, før en beslutning om endring av deres samværsordning kan gjennomføres. Barns mening skal tillegges økende vekt i takt med deres alder og utvikling og fra 12 år skal deres mening tillegges stor vekt.

For å endre en etablert samværsordning som den du beskrives, så må det være fordi man etter en totalvurdering mener at barna vil få en bedre omsorgssituasjon med en annen ordning. At mor vil få en bedring i økonomien sin ved å ha barna mer, er ikke en god nok grunn til å endre barnas samværsordning, om barna er tilfreds og trives med ordningen.

Det er alltid vanskelig å forskuttere hva som blir utfallet av en rettslig prosess basert på begrensede opplysninger. Generelt så kan man si at når en ordning har vært såpass lenge som den barna her har, og dersom barna trives med ordningen og ellers fungerer greit, så skal det mye til at retten kommer til at det er til barnas beste å gjøre en endring på tvers av barnas uttalte ønsker.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: