Reklamasjonstid på ventilasjonsanlegg

Publisert: 10.07.2023

Jeg har et spørsmål om reklamasjonstid. Har et ventilasjonsanlegg som sluttet å virke i mars i år, det er litt over 3 år gammelt. Det var blitt hull i en varmeveksler og kjølemiddel var lekket ut. Reparasjonskostnadene på alt dette kom på over 100.000,-. Jeg lurer på er om vi kan reklamere på dette ettersom forventet levetid er på mer enn 5 år?

Svar:

Dette vil avhenge av avtalen dere har inngått. Hovedregelen i kjøpsloven er at det kan ikke reklameres på en vare etter det har gått to år, se kjøpsloven § 32 annet ledd. Dette kan fravikes ved avtale, og selger kan påta seg et ansvar for lengre tid enn det som gjelder i kjøpsloven.

For å avklare om det er avtalt lengre reklamasjonsfrist enn det som gjelder i kjøpsloven, må man gå gjennom avtalen og annen informasjon gitt i forbindelse med avtaleinngåelsen.

Fristen på to år i kjøpsloven er den absolutte reklamasjonsfristen. Det er også en relativ reklamasjonsfrist man som kjøper må overholde. Den relative reklamasjonsfristen betyr at man må gi beskjed til selger innen rimelig tid etter at man burde ha oppdaget mangelen. Hvis det går lenger enn rimelig tid før man gir beskjed, vil kravet være tapt. I næringsforhold vil rimelig tid ofte bli satt til noen få uker.

Både den relative og absolutte reklamasjonsfristen må være overholdt for at et krav ikke skal være tapt på grunn av for sen reklamasjon. Om ditt selskaps krav er tapt som følge av sen reklamasjon må det gjøres en konkret vurdering av avtalen som er inngått, og om når du burde ha oppdaget at det var en mangel å reklamere på.

Del denne artikkelen: