Rett på betalt overtid ved sykemelding

Publisert: 20.06.2022
Emneord: ,

Jeg ble 20 % sykemeldt. Ettersom jeg følte meg fin, gikk jeg på jobb. Etter en uke ut i "sykemeldingen" ba jeg om å bli friskmeldt og få fjernet sykemeldingen. Jeg jobbet overtid noen dager, etter jeg hadde bedt om at sykemeldingen ble fjernet. Har jeg rett på betalt overtid? Jeg jobbet fulle uker på 37,5 time + flere timer ekstra.

Svar:

Dersom du har arbeidet overtid iht. arbeidsmiljølovens definisjon av overtid, har du krav på minst 40 % tillegg til avtalt timelønn for overtidstimene, se arbeidsmiljøloven § 10-6 (11). Vær klar over at loven definerer overtid som arbeid utover den alminnelige arbeidstiden på hhv 9 timer per døgn og 40 timer per uke. Hvis du vanligvis arbeider 7,5 timer og arbeidet f.eks 10 timers arbeidsdag, vil det kun være den siste arbeidstimen som defineres som overtid etter loven. Du vil ha krav på mertidsbetaling i form av ordinær lønn for den øvrige tiden.

Hvis arbeidsgiver er tariffbundet er det for øvrig sannsynlig at du vil kunne kreve overtidsgodtgjørelse på alle timer utover det som er din avtalte arbeidstid, dvs. for alt arbeid utover 7,5 timers dag dersom dette er den avtalte arbeidstiden. Dette gjelder selv om ikke alle timene regnes som overtid etter arbeidsmiljøloven.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: