Rettigheter som tilkallingsvikar

Publisert: 12.01.2022

Jeg har stilling som tilkallingsvikar ved et bookingkontor i restaurantbransjen. Jeg er satt opp på planlagte vakter i januar, men har nå fått beskjed om at det ikke er behov allikevel på grunn av at mange av restaurantene er stengte og vaktene er fjernet. Har ikke jeg krav på å jobbe det som er satt opp, eventuelt bli permittert med krav på lønn i lønnsperioden som arbeidsgiver er ansvarlig for?

Svar:

I utgangspunktet har du rett til lønn for dine avtalte vakter, og arbeidsgiver må eventuelt permittere deg for de avtalte vaktene dersom det er grunnlag for det. Permitteringen gjelder kun så lenge den avtalte vikarjobben varer. Det vil si siste dagen for det avtalte oppdraget. Du bør imidlertid sjekke om adgangen til å endre vaktordning er regulert i din ansettelsesavtale eller i tariffavtale.

Del denne artikkelen: