Rettshjelpsdekning fra forsikringsselskap

Publisert: 17.07.2023

Jeg har en pågående sak mot utbygger av nabotomten til min bolig. Utbygger har påført skade på mitt hus på grunn av sprengningsarbeid. Vi har gjentatte ganger bedt om tilbakemelding, få oversendt rapport fra takstmann som var her etterpå og bedt om en fremdriftsplan for utbedring av skadene. Får ikke svar. Har nå bedt om rettshjelpsdekning fra mitt forsikringsselskap for å engasjere advokat. Selskapet sier at jeg ikke har en tvist. Jeg undres? Er ikke ubesvarte henvendelser en tvist?

Svar:

Forsikringsselskapene kan være noe "vanskelig" ad dette spørsmål ved enkelte tilfeller. Dette er en kjent problemstilling og jeg vil anbefale at du påklager avgjørelsen fra selskapet, og dette bør føre frem. Samtidig vil jeg anbefale at dere fremmer nytt krav mot utbyggeren med krav om svar innen en bestemt frist, om det ikke svares så varsles det rettslige skritt for å fremme sak.

Om dere ikke lykkes med dette vil jeg råde dere til å engasjere advokat før tvist er dokumentert uansett. Forsikringsselskapene bruker å akseptere at det påløper noe tid fra en advokat i en sak som dekkes av forsikringen selv om tvist ikke er dokumentert, når motparten som i dette tilfelle unnlater å svare.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: