Samvær for barn på 1 år

Publisert: 29.04.2022

Ungen er 1 år. Det er slik at far har truet og truer med å ta det til retten og anklager at jeg holder han fra ungen. Vi har laget en samværsavtale som han nå avviker fra og insisterer at vi skal kun dele på ferier dersom ungen kan overnatte når vi tidligere har vært enig at vi skal dele på ferier uansett utfra når det passer oss. Nå har jeg nektet han samvær frem til avtalen følges slik vi har avtalt og avtaler. Tillater dommen han å få ungen 50/50? Kan han få delt bosted godkjent? Kan jeg nekte samvær?

Svar:

Det er alltid vanskelig å gi konkrete svar i saker om fast bosted og samvær uten å kjenne detaljene i saken nærmere.

Generelt kan jeg si at delt bosted og 50/50 samvær ikke er vanlig for barn på ett år, og i hvert fall ikke om foreldrene har høyt konfliktnivå og et krevende samarbeide. Det er derfor lite sannsynlig at det vil bli utfallet av en rettslig prosess.

Foreningen for sakkyndige psykologer, som er de som gir råd til retten i barnelovssaker, anbefaler følgende samvær for barn på 12-18 måneder:
"I denne perioden kan en prøve ut overnatting for eksempel hver eller annenhver uke. I den mellomliggende tiden bør det være hyppige samvær. I denne perioden begynner de fleste barn i barnehage, noe som øker den samlede belastningen på barnets kapasitet til å venne seg til fravær fra hovedomsorgspersonen. For noen barn er dette ukomplisert, mens andre trenger litt mer tid."

Jeg vil råde dere til å forsøke å finne en løsning med bistand fra familievernkontoret. Om dere ikke klarer å finne en løsning er det ikke så uvanlig at disse sakene går til retten, men der vil dere få god hjelp til å finne den samværsordningen som passer best for deres barn, ut fra de rammene dere som foreldre kan tilby barnet.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: