Samvær med far går ut over nattesøvn

Publisert: 01.09.2023

Faren til barnet (14 år) har en annenhver helg samvær (etter dom). Han tar barnet på andre side av Norge nesten hver samvær - de kjører fred. kveld og tilbake på søn. ofte midt på natten. Siste samværet kom far ikke tilbake og ba kjæresten sin å kjøre barnet (uten info til mor). De kjørte hele natten og kom hjem til hun ca kl 04 (barnet måtte gå fra bilen til seng, da så på tid på telefon) .Han sto opp kl 07 og gikk til ung.skole. Faren vil ikke høre på barnet. Hva kan vi gjøre her?

Svar:

Hvis dere er uenige om praktiseringen av en fastsatt samværsordning er til barnets beste, så bør dere be om en time til samtale på familievernkontoret der dere kan diskutere dette. De kan gjennomføre samtaler både med foreldre og barnet.

Barnets behov for å opprettholde relasjonen til faren sin er veldig viktig, samtidig som det er uheldig om han annenhver uke starter skoleuken med dårlig søvn og dårlige forutsetninger for læring. Dialog om barnets behov og hvordan rutinene rundt helgesamværene påvirker han er viktig, og er noe dere som foreldre bør få bistand til, om dere ikke evner å ha en konstruktiv dialog rundt dette på egenhånd. Familievernet er rett instans for slike spørsmål.

Med vennlig hilsen advokat Cathrine Rieber-Mohn

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: