Skatt når man pendler mellom to land

Publisert: 02.05.2023

Jeg er i en jobbprosess med et norsk konsern som har selskap i Belgia. De ønsker at riktig kandidat skal bo fast i landet, men jeg kan tilby pendling. Dersom jeg blir lønnet fra Norge - fra den norske delen av selskapet, gjelder halvårsregelen da? Mister jeg trygderettigheter? Kan jeg få pendlerfradrag på reise og/eller bolig i Belgia?

Svar:

Avgjørende er hvor du er bosatt, dvs. folkeregistrert. Alle utgifter tilknyttet arbeidet/arbeidsinntektsgrunnlaget er fradragsberettiget (i utgangspunktet).

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: