Unngå at arven går til rus

Publisert: 05.07.2023
Emneord:

Jeg er fullmektig i et dødsbo. En av arvingene er narkoman og bor sammen med en som også er narkoman. Han har tilgang til bankkontoen hennes. Han truer med at når arven utbetales skal alt gå til stoff. Jeg spør derfor på vegne av hennes far om de har mulighet til å kunne styre arveoppgjøret mot en annen konto? Hvor skal de henvende seg for å få hjelp?

Svar:

Dette er vanskelig, om arvingen selv ikke ønsker å få arven utbetalt annet sted. Arvingen kan selv oppgi hvilken konto hun vil ha arven overført til, og bør da opprette en annen konto, om det er mulig. Det kan også være grunn til å vurdere om det kan være ulike "vergeordninger" her, om hun ikke er i stand til å ivareta egen økonomi. F. eks. frivillig forvaltning via NAV, eller verge via Statsforvalteren. Hun kan også gi fullmakt til å disponere konto til andre, f. eks. far.

Om truslene anses alvorlige og reelle, så kan det kanskje anses som en form for trussel om bedrageri? at han skal underslå hennes midler når de kommer? Og varsle om at man vurderer politianmeldelse?

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: