Usikker på hvem som er barnefar

Publisert: 03.08.2023

Venter barn og er 5 måneder på vei. Jeg er usikker på hvem barnefar er, og har kontaktet begge aktuelle kandidater. Kandidat 1 vil ikke ha noe med saken å gjøre, mens kandidat 2 sier han ikke kan leve videre med et barn skapt til verden, uten å ha noe kontakt. Jeg flytter 1,5 time unna og har nå en kjæreste som blir samboeren min ca 2 måneder før termin. Er det noe krav om at de må ta farskapstest, og i så fall; er det krav om delt omsorg?

Svar:

Dersom du er usikker på hvem som er far, kan du kreve at begge potensielle fedre avlegger farskapstest for å avklare farskapet. Dette kan du enten få bistand til fra NAV, eller du kan kontakte din lokale tingrett, som vil veilede deg gjennom en farskapssak. Det er ikke behov for bruk av advokat til denne type saker, da det løses enkelt ved DNA-test hos fastlegene deres, etter pålegg fra tingretten.

Når det gjelder farens kontakt med barnet etter fødsel er det barnets beste som skal være hovedrettesnoren for hvor mye samvær barnet skal ha med far. Barnet har rett på kontakt med sin far. Når det gjelder nyfødte barn, så vil det som regel være vanligst å ha besøkssamvær, der far kommer og hilser på barnet i hjemmet et par timer av gangen, eller at man finner andre måter der man kan ha kortere treffpunkter mellom far og barn så de får anledning til å bli kjent. Denne ordningen vil man utvikle i takt med barnets alder og utvikling. Det er ikke vanlig å diskutere delt bosted for spedbarn, dette er oftere noe man diskuterer når barn nærmer seg skolealder, om det viser seg å være til barnets beste og forholdene ellers ligger til rette for det.

Når det gjelder foreldreansvar, så kan du som mor melde fra til folkeregisteret at du ønsker dette alene, så lenge du ikke bor sammen med barnets far. Slik melding må registreres innen 1 år fra farskapet er fastsatt.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: