Utleier mener flyttevasken ikke er godt nok utført

Publisert: 08.06.2023

Vi hadde utflyttevask og gjennomgang av leiligheten vi leide med utleier på mandag. Da var alt ok og vaska var bra, vi brukte vaskefirma. Leverte tilbake nøkler og både vi og han skrev kontrakt på at vi skal få tilbake depositumet fullt. I går kom han med melding om at han hadde funnet en flekk på gulvet som ikke gikk bort og at han holder igjen depositumet frem til han har undersøkt denne nærmere om den går an å fjernes. Har han lov til dette? Vi har kontrakt på at han skal fristille depositum

Svar:

Hvis dere har en skriftlig bekreftelse fra utleier på at depositumet skal utbetales, kan dere kontakte banken hvor depositumskontoen er og be dem utbetale i tråd med avtalen. Da vil utleier bli varslet av banken at de vil utbetale, og at han har frist på fem uker til å motsette seg den utbetalingen, i henhold til husleieloven § 3-5 sjette ledd.

Utleier har rett til å få dekket kostnader til utbedring av skader ut over normal slitasje som har blitt påført av dere under leietiden. Det kravet forsvinner ikke selv om depositummet blir utbetalt, og jeg kan ikke si noe om hvorvidt utleier har et krav mot dere eller ikke med den informasjonen jeg har mottatt.

Del denne artikkelen: