Videreføre bokrettigheter

Publisert: 22.05.2023

Jeg er forfatter og har skrevet over tretti bøker som gir årlig royaltyinntekter på rundt 350 000 i året. Jeg er nå 74 år og må tenke litt framover. Jeg ønsker at rettighetene til disse bøkene skal gå videre, først til min kone og så til mine to barn fra ekteskapet mitt uten å bli delt med andre. Jeg har et barn utenfor ekteskap. Vil det være mulig for meg å overføre alle rettighetene for allerede publiserte manus og fremtidige manus? Hva vil det si i praksis? Hva vil det koste å få det gjort?

Svar:

Som utgangspunkt kan du gi forskudd på arv uten at det utløser skatt til dine arvinger ved et såkalt gavebrev. Det er likevel visse begrensninger i arveloven, samt kan utløse skatt på givers hånd avhengig av den konkrete situasjonen. Det varierer hva de ulike rådgiverne krever i honorar, og jeg anbefaler at du kontakter de du ønsker bistand fra for et prisestimat.

Med vennlig hilsen, advokat Hilde Gamkinn

Del denne artikkelen: