Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Bård Erlend Hansen

Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2007

Spesialområder:

Jeg har lang og bred erfaring som advokat, og har særskilt kompetanse innenfor skatterett og selskapsrett. Jeg bistår privatpersoner og bedrifter med alle skattespørsmål, også i internasjonale forhold. Jeg bistår i saker overfor skattemyndighetene, både i den administrative klagebehandlingen og ved prosedyre for de alminnelige domstoler.

Jeg jobber også innen selskapsrett, og bistår blant annet ved etablering av virksomhet, omdanning, generasjonsskifter, egenkapitaltransaksjoner og andre transaksjoner.

Kjetil Hugo Nilsen

Advokat Kjetil H. Nilsen AS

Spesialområder:

Jeg jobber stort sett med strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat. Jeg er fast oppnevnt forsvarer for Alta og Hammerfest tingrett/ Hålogaland lagmannsrett.

Jobber ellers litt med arverett, ekteskapsrett, barnevern og det meste innenfor dagliglivets jus.

Even Rønvik

Advokat Even Rønvik AS

Allmennadvokat, Møterett Høyesterett

Bevilling siden 1976

særlig kompetanse innenfor avhending,bustadoppføring og entrepriserett, dessuten tingsrettslige spørsmål så som odelsrett,utmarksspørsmål,vei,sevitutter og fast eiendoms rettsforhold.Videre forvaltningsrett derunder kommunal forvaltning,ekspropriasjons-og bygningsrett.Forøvrig prosedyre oppdrag innenfor de samme områder samt arbeidsrett, strafferett og erstatningsrettslige spørsmål