Vil ikke sende datter på aktivitet som far har bestemt

Publisert: 03.08.2023

Jeg har min datter på 50 % samvær, hun har en aktivitet som ikke har faste dager, men vil reise på dette også under mine uker. Jeg har sagt at jeg kan bli med på dette, men får ikke lov å ta med hennes utstyr fra far pga at det er han som har kjøpt det, uten å snakke med meg om det først. Har da sagt at da får dette bli en aktivitet som du og pappa gjør på hans uker, ikke mine. Kan jeg som samværsforelder bestemme dette? Hun vil pga dette flytte til far, noe jeg nekter.

Svar:

I alle saker som dreier seg om barn, barns bosted, samvær mv. så er det barnets beste som er i fokus. Det er ansett som skadelig for barn og barns utvikling når de blir eksponert for foreldrenes konflikt, eller satt i en lojalitetskonflikt mellom foreldrene sine.

Når foreldre er uenige om blant annet fritidsaktiviteter, utstyr mv. så blir ofte barnet fanget i midten av foreldrekonflikten. Dette er en ganske vanlig problemstilling, og et tema som familievernkontoret ofte har kompetanse til å bistå dere å finne en løsning på.

Jeg vil derfor anbefale dere å først ta kontakt med familievernkontoret, for å forebygge en eskalering av det som høres ut som en vanskelig situasjon for dere alle, før dere eventuelt tar det videre med advokater, om det ikke lar seg løse gjennom mekling og dialog.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: