Vitne i jordskiftesak klaget inn til Forliksrådet

Publisert: 23.02.2023

I en jordskiftesak med rettskraftig dom, er ett vitne klaget inn til Forliksrådet i ettertid med krav om at vitnet må stå til rette for forklaringen. Vitnemålet står hennes står fortsatt ved lag om grensene. Vitnemålet underbygget de faste installasjonene mellom eiendommene og som ble utslagsgivende for dommen. Kan forliksrådet overprøve et vitnemål når saken er behandlet i HR og dommen rettskraftig og forsøk på gjenåpning er forsøkt, men avvist?

Svar:

Jeg antar at denne klagen til forliksrådet er formulert som et pengekrav for sitt påståtte økonomiske på grunn av at man fikk en uriktig dom etter hans mening.

Det vil ikke være noen som helst sjanse etter min vurdering for at forliksrådet kan avsi en dom som gir medhold i et slikt krav.

Om kravet er formulert på annet vis så er det tilsvarende vurdering at forliksrådet ikke kommer til å avsi noen dom i favør av klager her.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: