Skatt av hus hvis mor dør

Publisert: 05.04.2022

Vi er 3 søsken. Min mor og min ene bror eier et hus 50 % hver. Det er kun broren som bor i det huset. Hvordan blir det skattemessig dersom min mor dør og vi to andre søsken ikke ønsker å eie huset? Alt.1: Overfører alt til den ene broren (broren betaler vel for dokumentavgift for 50 % del av huset?) Alt.2: Selger videre bolig. Må vi to andre søsken betaler skatt for gevinst (50% av salgsum) siden vi ikke har bodd der og heller ikke min mor? Kan vi unngå skatt hvis vi flytter inn og selger senere?

Svar:

Om din bror overtar mors 50 % eierandel, må han betale dokumentavgift for den andelen av arven som han ikke er arving til. Han får fritak for dokumentavgift tilsvarende sin arveandel (ca 1/3 av de 50 % som er arv).

Når det gjelder gevinstskatt, så er det boet som overtar avdødes skattemessige posisjon. Når din mor ikke har bodd der slik at hun får fritak for gevinstskatt, så får heller ikke boet det. Det hjelper ikke om dere flytter inn, for "boet" - deres mor - har ikke fritak.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: