Dokumentavgift

Innhold

Dokumentavgift når man kjøper ut søsken

24. sep 2019 · spørsmål

Meg og mine to søsken overtar en tomt av en gitt verdi. Det ene søskenet ønsker ikke å overta tomten og ønsker at vi kjøper hen ut. Derfor må det og tinglyses og betales dokumentavgift. Hvem av oss må betale denne? Hva er vanlig praksis? Vanligvis er det kjøper som betaler, men i dette tilfellet er det et «uønsket» kjøp.

Les mer

Ønsker å overta hus uten å betale dokumentavgift

08. apr 2019 · spørsmål

Min sønn bor i mitt hus. Jeg ønsker at han skal overta huset mitt med gjeld på 2 millioner. Er dette mulig uten at han må betale 2.5 % i dokumentavgift? Iflg. en jurist (min sønn har snakket med) er dette mulig, men jeg er usikker.

Les mer

Dokumentavgift på overføring av eiendomsandel

29. jan 2019 · spørsmål

Jeg eier en halvpart i min sønns bolig. Han betaler lån og alt, jeg står bare som halv hjemmelshaver. Jeg ønsker nå å overføre resten til han. Må det betales dokumentavgift på overføringen? Må mottaker betale skatt på halvdelen? Hvordan gjøres dette på beste mulig måte ?

Les mer

Gi bolig som forskudd på arv, eller vente?

18. jan 2019 · spørsmål

Mine foreldre ønsker å overføre huset på meg, som forskudd på arv. De ønsker ikke at det selges, så lenge de lever. Som eneste datter, er det smart? Må jeg da betale dokumentavgift? Hva hvis huset står på dem til de dør? Må jeg også da betale dokumentavgift? Ved salg da, bortfaller avgiftene? Hva lønner seg?

Les mer

Arvet bolig av sin avdøde bror

18. sep 2018 · spørsmål

Min avdøde bror uten livsarvinger har testamentert sin bolig til meg. Tingretten har fastslått at kun jeg og min søster er arvinger etter ham. Kartverket har konkludert med at jeg skal betale dokumentavgift for hele markedsverdien av eiendommen. Skulle jeg ikke vært fritatt for min ideelle del av arven (1/2-parten) med tanke på dokumentavgiften?

Les mer

Mor vil overføre hytte til barna

10. sep 2018 · spørsmål

Min mor ønsker å sette over hytta på meg og min søster. Verdivurdering på hytta er 2 mill, og min søster og jeg er blitt enige om at jeg overtar hytta og betaler ut henne med halvparten av verdien på hytta. Min mor er 80 år og ønsker borett på hytta. Vil denne boretten senke verdien på hytta? Jeg vil da få forskudd på arv på 1 million og må betale ut min søster med 1 mill. Hvordan gjør vi dette i praksis? Vil det bli skatt eller noen avgift/dokumentavgift på dette? Bør hun selge meg hytta isteden for arv?

Les mer

Vil kjøpe seg inn i leilighet uten dokumentavgift

28. aug 2018 · spørsmål

Jeg ønsker å kjøpe meg inn i min samboers leilighet, med lik eierandel og egenkapital. Vi har blitt enige om verdi på leiligheten, men vurderer å unngå dokumentavgift. Han har et barn fra tidligere samliv, vi har ingen sammen og er ikke gift. Hva skjer ved f.eks. død, vil hans barn da få arv og leilighet, eller finnes det noen måte å sikre seg sin del? Hvordan gjøres dette rent praktisk?

Les mer

Kjøpe ut mor fra leilighet

02. aug 2018 · spørsmål

Min mor og jeg arvet en leilighet i 2009. Min eierandel av leiligheten er 50 %. Min samboer og jeg ønsker nå å kjøpe leiligheten fra min mor. Er følgende riktig? Vi kan selv bli enige om kjøpesum, så lenge vi betaler tinglysningsgebyr på 2,5% av markedsverdi? Hvis min samboer og jeg bor i leiligheten i mer enn ett år etter kjøpet, trenger vi ikke betale gevinstskatt? Stemmer dette?

Les mer

Avgifter ved overføring av hytte

19. jun 2018 · spørsmål

Mine foreldre vurderer å overføre hytta til meg som forskudd på arv. Hvilke avgifter og skatter må man tenke på ?

Les mer

Dokumentavgift ved overtagelse av bolig fra søsken

30. mai 2018 · spørsmål

Søsken med langvarig rusproblem er enig i at to resterende søsken bør overta eiendom av betydelig verdi for å unngå evt kreditorer eller at vedkomne i rus pantsetter sin del av eiendom. Er det noen måte å omgå en betydelig dokumentavgift på?

Overskjøte før død krever dokumentavgift av markedsverdi, men etter død og om alt blir delt på tre unngår vi det. Gjelder dette også om vi kjøper vedkomne ut for en symbolsk sum etter fars død? I en evt. avtale vil vi ha liks bruksrett og ved evt. salg deles alt likt.

Les mer

Dokumentavgift – det er ingen dokumentavgift ved arv av bolig

12. aug 2015 · artikkel

Hvis du arver en bolig eller annen eiendom sammen med søsken, er din ideelle del av arven fritatt for dokumentavgift. Men hvis du løser ut dine søsken, må du betale dokumentavgift på 2,5 prosent av dine søskens andeler av eiendommen. Du finner advokater med kompetanse på arv på «Finn advokat».
Les mer