Foreldreansvar

Innhold

Foreldreansvar ved separasjon

25. mai 2020 · spørsmål

Hvordan er ansvaret fordelt mellom foreldre som har har vært samboere, når de separeres?

Les mer

Far får ikke innkalling til barnets sykehusavtaler

08. mai 2020 · spørsmål

Vi ble ble separert og har delt foreldreansvar. Mor er veldig ofte på sykehus med barnet. Hun ønsker helst ikke jeg skal være med. Innkallelsen til møter kommer noen ganger på tekstmelding fra mor noen timer før møtet eller ikke i det hele tatt. Jeg har gjentatte ganger tatt dette opp med sykehuset, men de sier at de bare kan registrer et mobiltelefonnummer og en postadresse. Mor vil ha registrert begge deler på seg selv. De sender ikke mail, men sier at mor må gi beskjed til meg. Hva gjør jeg?

Les mer

Kan mor nekte far å se nyfødt barn?

06. mai 2020 · spørsmål

Jeg lurer på om mor kan nekte far å se barnet etter fødsel? Hvilke rettigheter har far, når det gjelder å bestemme navn, trosretning, og få treffe barnet etter fødsel?

Les mer

Mener mor utsetter barn for smittefare

20. apr 2020 · spørsmål

Jeg og mor har delt foreldreansvar og jeg har sønnen min annenhver helg. Jeg har for tiden mulighet til å ha guttungen hjemme mens mor er på jobb i helsevesenet. Mor velger uansett å sette barnet på skolen og utsette barnet og alle i nærmeste familie for smitte, stikk i strid med myndighetenes pålegg. Har ikke jeg som far noe mulighet til å gripe inn? Er det noe som helst jeg kan gjøre?

Les mer

Fars rett til samvær

14. apr 2020 · spørsmål

Når man venter barn med en man var knappe sammen med i noen dager, ikke vært sammen, eller noe i samme by. Hvilke rettigheter har da faren i forhold til samværet osv?

Les mer

Ønsker ikke at barnefar skal ha samvær

14. apr 2020 · spørsmål

Jeg er gravid, barnefaren og jeg har aldri vært gift, samboere eller kjærester, vi er gode venner. Har jeg all foreldreansvaret da? Kan han kreve foreldreansvar hvis jeg ikke ønsker at han skal ha det? Grunnen til at jeg ikke ønsker at han skal ha foreldreansvar, kun samvær med barnet, er jeg er ganske sikker på at han ikke vil greie å ta vare på et barn i lengre perioder sammenhengende (eks en helg).

Les mer

Ønsker å få datter tilbake fra fosterfamilie

23. mar 2020 · spørsmål

Vi vil gjerne å anke for å få barnet vårt tilbake fra fosterforeldre. Hun er 9 år. Er det mulig å få henne tilbake?

Les mer

Avtale om å si fra seg foreldrerett ved brudd

20. jan 2020 · spørsmål

Jeg og min samboer vil prøve å få barn, men vi har hatt mye problemer i det siste, så fremtiden vår er ikke sikker sammen. Men hun vil ha barn med meg uansett. Er det mulig å skrive en kontrakt eller lignende, hvor hun underskriver at hun gir fra seg retten til barnet 100 % om vi skulle gå hverandre?

Les mer

Mor har døpt barn uten fars samtykke

20. jan 2020 · spørsmål

Jeg har min sønn, 6 år, samværsklasse 2 og 50 % foreldreansvar. Min eks fra et annet land, men gutten er født i Norge og har norsk pass. Hun flyttet etter bruddet til Bergen til en ny mann fra hennes hjemland. Det er 2 år siden bruddet, men nå i julen 2019 så døpte hun begge sine sønner i Polen. 6/10 år, og vi begge fedrene er fortvilet over at hun gjør dette mot oss uten å avtale og fortelle dette til oss i forkant. Jeg var utmeldt av statskirken før han var født. Har hun lov til dette? Hva om hun flytter med barna dit?

Les mer

Barnefar ønsker foreldreansvar

20. jan 2020 · spørsmål

Jeg og barnefar er ikke sammen, vi har nettopp vært på mekling siden far ønsker foreldreansvar, noe jeg ikke går med på da han ser bare barnet kanskje 2 timer pr. uke på eget initiativ. Kan også legge til at han gjorde det slutt med meg da jeg ble gravid, dette var ikke planlagt. Er det stor sannsynlighet for at barnefar vil få medhold ved en evt rettssak? Barnet kjenner ikke faren.

Les mer