Vergemål for mindreårige og voksne

Innhold

Ønsker ikke at familie skal være verge

06. aug 2019 · spørsmål

Det står mye i media om framtidsfullmakt ift eventuell framtidig demens el annen sykdom som kan gjøre en ute av stand til å ta hånd om økonomi, hjelp ift helsevesen, etc. Da foreslås det å oppnevne en i familien som kan ta hånd om dette. Hva med oss som ikke har familie, eller ikke under noen omstendighet ønsker at disse skal "ta over" ved egen, framtidig sykdom? Jeg har et søsken jeg ikke ønsker skal ha noen innflytelse. Kan jeg lage et juridisk holdbart dokument som sikrer dette?

Les mer

Vergen utfører ikke oppgavene

05. jun 2018 · spørsmål

Jeg har hatt verge i 8 år. Da har de(4 stk) hatt kontroll over en arvekonto jeg har, der ordlyden i testamentet sier jeg skal ha 1000 kr per måned, og ellers penger til det jeg har behov for. Feks reiser. Nå er vergemålet oppsagt fra meg, og min stemor har tatt over styringen. Hun nekter å utbetale meg noe over 1000 i mnd, da vi ikke er på talefot. Hjelp, jeg trenger råd. Kan jeg ta dette til retten da det er hun som står på testamentet?

Les mer

Barns rettigheter

20. aug 2015 · artikkel

Selv om begrepet «mindreårig» har erstattet det som tidligere het «umyndig», så må du som er mindreårig forholde deg til myndighetsalderen i Norge. En mindreårig kan som hovedregel ikke binde seg selv ved rettslige handlinger eller råde over egne midler. Dette innebærer at du må frem til fylte 18 år forholde deg til dine foreldre […]
Les mer

Verge – les om vergemål og fremtidsfullmakt

05. aug 2015 · artikkel

Dersom en person av ulike grunner har problemer med å disponere pengene sine eller hevde sine juridiske rettigheter, bør det oppnevnes en verge for vedkommende.  Tidligere hadde vi verger og hjelpeverger. Da den nye vergemålsloven trådte i kraft 1. juli 2013, forsvant begrepet hjelpeverge. Nå brukes begrepet verge både for personer som fratas rettslig handleevne […]
Les mer