Nedbemanning

Innhold

Får ikke vikariat i bedriften etter nedbemanning

04. des 2019 · spørsmål

Jobbet i et firma i 4 år. Nedbemanning. Mister jobben i jan 2019. Hun med bedre ansiennitet tar over stillingen, men melder seg syk. Jeg ble kalt tilbake som vikar i hennes sykefravær. Mens jeg er vikar hadde vikariat frem til september, ansetter firma ny medarbeider som ble kalt også vikariat. Jeg får ikke fortsette som vikar etter august. Jeg prøver å klage om fortrinnsrett til stillingen, men advokaten til firma påstår at jeg kan ikke kreve fortrinn til vikariat. Er det sant?

Les mer

Må ta ubetalt fri pga få oppdrag

30. nov 2018 · spørsmål

Min datter er ansatt som sjåfør i et transportfirma. De har for tiden lite oppdrag, og ved flere anledninger har hun blitt bedt om å ta fri uten lønn. Er dette lovlig? Hun ønsker å arbeide så mye som mulig, men synes det er ubehagelig å nekte å ta fri.

Les mer

Nedbemanning når man er i permisjon

09. mai 2018 · spørsmål

Jeg har mottatt oppsigelse som er begrunnet med nedbemanning. Oppsigelsestiden er tre måneder, altså 1. mai - 31. juli. Jeg har tidligere meldt fra til arbeidsgiver og NAV at jeg skal ha foreldrepermisjon fra 1. juni til 28. desember. Vil oppsigelsestiden løpe i foreldrepermisjonen eller blir de to siste månedene av oppsigelsestiden fortsette etter at foreldrepermisjonen er ferdig?

Les mer

Oppsigelse – Tøft arbeidsliv og oppsigelser skaper tvister

19. aug 2015 · artikkel

Arbeidsmiljøloven sier at en arbeidstaker eller en gruppe av arbeidstakere bare kan sies opp hvis oppsigelsene er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold. Mange av tvistene i arbeidslivet gjelder spørsmål om en oppsigelse er saklig begrunnet. Når en oppsigelse begrunnes i forhold på arbeidstakerens side, kan årsaken for eksempel være at arbeidstakeren har vært beruset på […]
Les mer

Nedbemanning – strenge krav ved nedbemanning

05. aug 2015 · artikkel

Det er arbeidsgiver som bestemmer hvordan en virksomhet skal organiseres og drives. Dersom arbeidsgiveren planlegger å gjennomføre en nedbemanning, stiller imidlertid arbeidsmiljøloven krav til blant annet saksbehandlingen, herunder krav om informasjon og drøfting. Generelle krav om informasjon og drøfting I henhold til bestemmelser i arbeidsmiljøloven om ivaretakelse av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, samt generelle regler […]
Les mer