Midlertidig ansettelse

Innhold

Fortrinnsrett på jobb når man er lærling?

29. mar 2023 · spørsmål

Gjelder ny stilling i fylkeskommune. Lærling som har jobbet i fylkeskommune, bestod fagbrev og er midlertidig ansatt nå i 5 mnd. Har søkt på stilling nå (en som slutta) der han oppfyller alle krav, men er ikkje kalla inn til intervju pga av andre har høgere utdanning og mer erfaring fikk eg bedskjed om. Har ikkje han noe fortrinnsrett her sida lærling og midlertidig ansatt?

Les mer

Nedbemanning – strenge krav ved nedbemanning

05. aug 2015 · artikkel

Det er arbeidsgiver som bestemmer hvordan en virksomhet skal organiseres og drives. Dersom arbeidsgiveren planlegger å gjennomføre en nedbemanning, stiller imidlertid arbeidsmiljøloven krav til blant annet saksbehandlingen, herunder krav om informasjon og drøfting. Generelle krav om informasjon og drøfting I henhold til bestemmelser i arbeidsmiljøloven om ivaretakelse av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, samt generelle regler […]
Les mer