Midlertidig ansettelse

Innhold

Ble lovet fast stilling

18. mar 2024 · spørsmål

Jeg har jobbet midlertidig i en privat bedrift i åtte måneder. Jeg fikk skriftlig bekreftelse på at jeg skulle få fast jobb. Jeg var kopiert inn på en epost til HR om at de måtte lage ny kontrakt til meg. Samtidig var det behov for å ansette en til. Jeg var med å lage stillingsutlysningen som skulle komplimentere min stilling, derfor ble ikke noen av mine arbeidsoppgaver listet opp. Fikk deretter kontrabeskjed om at jeg måtte søke på utlyst stilling, men fikk ikke jobben. Har jeg noen sak her?

Les mer

Hva er oppsigelsestid på midlertidig ansettelse?

05. des 2023 · spørsmål

Vi har en ansatt i form av et vikariat og midlertidig ansettelse, og kontrakten løper ut snart. Er det nødvendig med skriftlig oppsigelse, eller betraktes arbeidsforholdet automatisk som avsluttet ved kontraktens utløp basert på ansettelsesformen? Vi har en gjeldende oppsigelsestid på 14 dager, men denne perioden faller vell innenfor kontraktens varighet.

Les mer

Fikk ikke forlenget midlertidig stilling

28. nov 2023 · spørsmål

Jeg jobbet i en midlertidig stilling fra 22. oktober til 23. januar. Kontrakten min endte ved nyttår, men jeg jobbet litt ut i januar. Jeg ble fortalt jeg skulle få ny kontrakt, men var mye borte fra jobb etter jul grunnet sykdom, og trengte ekstra pauser fra jobb. Senere ble jeg diagnostisert med kronisk tarmsykdom og hadde mistet jobben min da det ikke var nok arbeid, til tross for at de søkte ny arbeidstaker til samme stilling på Finn. NAV avslo vedtaket mitt om sykepenger fordi jeg ikke hadde lidt inntektstap. Kan jeg klage på dette?

Les mer

Fortrinnsrett på jobb når man er lærling?

29. mar 2023 · spørsmål

Gjelder ny stilling i fylkeskommune. Lærling som har jobbet i fylkeskommune, bestod fagbrev og er midlertidig ansatt nå i 5 mnd. Har søkt på stilling nå (en som slutta) der han oppfyller alle krav, men er ikkje kalla inn til intervju pga av andre har høgere utdanning og mer erfaring fikk eg bedskjed om. Har ikkje han noe fortrinnsrett her sida lærling og midlertidig ansatt?

Les mer

Nedbemanning – strenge krav ved nedbemanning

05. aug 2015 · artikkel

Det er arbeidsgiver som bestemmer hvordan en virksomhet skal organiseres og drives. Dersom arbeidsgiveren planlegger å gjennomføre en nedbemanning, stiller imidlertid arbeidsmiljøloven krav til blant annet saksbehandlingen, herunder krav om informasjon og drøfting. Generelle krav om informasjon og drøfting I henhold til bestemmelser i arbeidsmiljøloven om ivaretakelse av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, samt generelle regler […]
Les mer