Lise Marthine Jensen

Advokatene Øymo & Olsen
Advokat
Telefon: 76 97 77 90
Mobil: 95 98 44 88
Fax: 76 97 77 91

Besøksadresse:
Kongensgt. 52/54

Postadresse:
Boks 464
8506 NARVIK