Advokat
Telefon: 23 01 01 01
Mobil: 91 84 21 77
Fax: 23 01 01 11

Besøksadresse:
Universitetsgata 9
0164 OSLO

Postadresse:
Postboks 6604 St. Olavs plass
0129 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jeg jobber vesentlig for næringslivet, og har noen oppdrag for privatpersoner. For bedriftsmarkedet arbeider jeg med miljø- og forurensningsspørsmål herunder regulatoriske spørsmål. Jeg har spesiell kunnskap om avfallsbransjen. Videre jobber jeg for miljøorganisasjoner, bl. a. som prosessfullmektig på Klimasaken. Andre stikkord er: energirett, miljørett, kontraktsrett, forvaltningsrett