Advokat
Telefon: 21 93 10 00
Mobil: 92 22 10 35
Fax: 21 93 10 01

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 8
0191 OSLO

Postadresse:
Postboks 7086, St. Olavs Plass
0130 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Fast eiendoms rettsforhold, bygg- og entreprise, kontraktsrett, rådgiveransvar og generell forretningsjus. Styreverv. Godkjent advokatmekler.