Kristine Haukedal

Personskadeadvokat1 AS
Advokat
Telefon: 22 88 30 60
Mobil: 48 11 76 42
Fax: 22 88 30 61

Besøksadresse:
Grensesveien 99

Postadresse:
Postboks 6744 Etterstad
0609 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Spesialkompetanse på erstatningsrett, herunder personskade ved yrkesskader, trafikkskader, pasientskader og fritidsulykker. Erfaring med bistand av skadelidte overfor forsikringsselskap, Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og Kontoret for voldsoffererstatning, samt som rettsoppnevnt bistandsadvokat i straffesaker.