Advokat
Telefon: 24 14 56 00
Mobil: 48 25 84 15
Fax: 24 14 56 01

Besøksadresse:
Holbergs gate 1
0166 OSLO

Postadresse:
Holbergs gate 1
0166 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jeg har bred erfaring med forretningsjuridiske områder etter å ha arbeidet 6 år i to større advokatfirmaer med dette som hovedfelt. Jeg har arbeidet med selskapsrett, oppkjøp og salg av virksomheter, due dilligence, arbeidsrett, generasjonsskifte. Jeg har arbeidet mange år i skatteetaten og har vid erfaring med skatterettslige emner innen norsk og internasjonal person- og selskapsbeskatning. Jeg har vært avdelingsleder i skatteetaten med ansvar for arveavgift. Utga boken "Arv" for Forbrukerrådet i 2001. Har holdt mange kurs, særlig innen emnene skatt, arveavgift og arv. Bred prosedyreerfaring.