Advokat
Telefon: 22 82 75 00
Mobil: 91 54 28 85
Fax: 22 82 75 01

Besøksadresse:
Dronning Mauds gate 11
0250 OSLO

Postadresse:
Postboks 1513 Vika
0117 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Japan, Kina, Storbritannia

Tilleggsopplysninger:

Omfattende erfaring innen konkursbehandling som bostyrer eller rådgiver for selskaper i insolvenslignende situasjoner.Bistår ofte banker og leverandører til seskaper i økonomiske vanskeligheter. Har jevnlig prosederert saker med kontraktsrettslige og/eller selskapsrettslige problemstillinger. Min praksis omfatter kjøp og salg av forretningseiendom og prosessoppdrag innen fast eiendoms rettsforhold. I de senere år har jeg også påtatt meg en del styreoppdrag. WR har representanter i Kina,Japan,Singapore og UK