Maria Cabrera Stråtveit

Dalan Advokatfirma DA
Bevilling siden 2010
Telefon: 23 30 86 00
Mobil: 91 55 56 23
Fax: 23 30 86 01

Besøksadresse:
Fr. Nansens plass 6

Postadresse:
Postboks 1214 Vika
0110 OSLO

Tilleggsopplysninger:

Arbeider spesialisert med familierett og arverett og har omfattende erfaring med nevnte rettsområder. Hun bistår både med økonomisk oppgjør og foreldretvister ved samlivsbrudd.